Expertise

Geschil met een bedrijf?

Heeft u een geschil met een bedrijf (bv. uw afnemer / leverancier) en komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan een mediator of een rechter.

Conflictbemiddeling

In een mediation, een vorm van conflictbemiddeling waarbij de partijen zelf werken aan een oplossing onder deskundige begeleiding, kan vaak zonder hoge kosten een oplossing worden gevonden. Dit is alleen mogelijk als beide partijen vrijwillig willen meedoen aan mediation of als er in uw overeenkomst staat dat eerst mediation moet worden geprobeerd voordat een partij nar de rechter mag.

Voorleggen aan de rechter

Als u er niet uitkomt met de wederpartij, dan kunt u overwegen om uw conflict aan een rechter voor te leggen. In dat geval stelt een van onze advocaten in samenwerking met u namens u een dagvaarding op, waarin de vordering wordt opgeschreven en onderbouwd en wordt uw wederpartij  gedagvaard om bij de rechter te verschijnen.

Dagvaarding

In de dagvaarding wordt uitgelegd waar het conflict over gaat en wat u wenst en wordt gevorderd dat de rechter uw wederpartij veroordeelt. De dagvaarding is derhalve de eerste stap van een juridische procedure.

Heeft u een zakelijk conflict en komt u er met uw zakelijke relatie niet uit, neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen welke mogelijkheden er voor u zijn om dat te krijgen waar u recht op heeft.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.