Expertise

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten – de rechten en plichten.

Het is een leidraad waarmee o.a. de rechtspersoonlijkheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden worden geregeld en bepaald en steeds weer in concrete gevallen toegepast moet worden.

Rechten en plichten als ondernemer

Als ondernemer wilt u dat uw onderneming zo winstgevend mogelijk is en blijft. Maar welke ontwikkeling uw onderneming ook doormaakt, is het van belang te weten welke rechten en plichten uw heeft met betrekking tot bijvoorbeeld uw afnemers, dienstverleners, leveranciers etc.

Waar zaken worden gedaan, kunnen geschillen ontstaan.

Ondernemingsrechtadvocaat

Ondernemingsrecht is continu in beweging. Maar hoe zorgt u ervoor dat een geschil, groot of klein, goed opgelost en – zelfs nog beter – voorkomen kan worden? Het antwoord is simpel: Schakel (al vroeg) een expert in!

Een ondernemingsrechtadvocaat begeleidt en adviseert niet alleen bij het afsluiten van contracten en het voeren van procedures, maar is betrokken bij de strategische besluitvorming en bij de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming.

De ondernemingsrechtadvocaten van ACG International hebben veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • Commerciële contracten
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vennootschapsrecht en vennootschapsrechtelijke geschillen (bv. geschillen tussen aandeelhouders)
  • Opstellen van algemene voorwaarden
  • Corporate governance
  • Compliance
  • Fusies en overnames
  • Corporate litigation en arbitrages

Commercial, corporate, arbeidsrecht en financieel recht

Bij ACG International bent u aan het juiste adres. Niet alleen voor het opstellen van de noodzakelijke overeenkomsten, maar ook voor zeer ervaren advocaten op diverse gebieden, zoals commercial, corporate en arbeidsrecht, maar ook voor hoog gespecialiseerde gebieden zoals financieel recht.

ACG International heeft altijd een tailor made oplossing en past de ondersteuning aan uw behoefte en per zaak aan het belang: van een enkele ervaren advocaat tot een team van specialisten.

Wij helpen kleine en grote ondernemers op passende wijze – passend bij de uitdaging, maar ook passend bij het budget.

Arbiter

En mocht uw bedrijf in een procedure verzeild raken – onze head litigator en Managing Partner, Edith Nordmann is zelf ook arbiter en kan zich daardoor veel beter verplaatsen in hoe rechters naar de zaken kijken dan een “gewone” advocaat!

Kortom: bij ACG International bent u aan het juiste adres voor al uw ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.