Expertise

Procesrecht en Mediation

Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 

Ervaren en gespecialiseerde procesadvocaten bij gerechtelijke procedures

Ons team bestaat uit zeer ervaren procesadvocaten die jarenlange ervaring hebben met verschillende procedures (algemene procedures bij de rechtbanken en gerechtshoven, maar ook procedures bij de Ondernemingskamer) en werkt voor bijzondere procedures ook nauw samen met supergespecialiseerde procesadvocaten (bv. financieel recht). Wij richten ons daarbij op het ontwikkelen van de meest pragmatische en effectieve strategieën om de bescherming van onze cliënten, hun bedrijven en hun reputatie te waarborgen.

Conflictbemiddeling

Heeft u een conflict met uw zakelijke relatie en komt u er samen niet uit? Neem contact met ons op dan zullen wij u over vervolgstappen adviseren.

Wij kijken altijd grondig en objectief naar wat de beste oplossing is voor u en proberen eerst de conflicten buitengerechtelijk voor u op te lossen. Onze head litigator en Managing Partner, Edith Nordmann is bovendien ook mediator en arbiter waardoor zij zich beter kan verplaatsen in hoe rechters naar de zaken kijken en heeft reeds diverse mediations en arbitrages met succes begeleid en afgerond.

Soms kan mediation of arbitrage tot een goede oplossing leiden en tegelijkertijd een dure en langdurige procedure voorkomen.

Mediation

MEDIATION is een vorm van conflictbemiddeling waarbij het in Nederland gebruikelijk is dat de partijen zelf werken aan een oplossing, en daarbij gefaciliteerd worden door een ervaren mediator. Als beide partijen onder deskundige begeleiding aan een oplossing willen werken – vaak als er nog een ander conflict speelt dan alleen een zakelijk verschil van mening – dan kunt u voor mediation kiezen.

Onze head litigator en Managing Partner, Edith Nordmann, heeft in haar jarenlange mediation praktijk ervaren dat partijen het vaak prettig vinden als ze meer sturing krijgen door de mediator. Edith is dan ook veel meer betrokken bij het proces en werkt veel oplossingsgerichter en directer. Dit sluit het beste aan bij het Amerikaanse systeem van mediation waarbij de mediator partijen actiever helpt bij het samen vinden van de oplossing.

Bovendien heeft Edith veel boardroom ervaring naast juridische kennis als advocaat en zet zij deze vanzelfsprekend ook in aan de mediation tafel.

Als deze stijl van zakelijke mediation bij u past dan bent u voor uw mediation bij ACG International aan het juiste adres.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Of overweegt u een conflict met uw zakelijke relatie aan een rechter voor te leggen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat u het beste kunt doen en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Netherlands Commercial Court (NCC)

Bij internationale conflicten kan afgezien van de reguliere Nederlandse procedures die in het Nederlands worden gevoerd een procedure bij de NCC een optie zijn. Onze procesadvocaten treden dan op in de volledig Engelstalige procedure bij de NCC in Amsterdam.

De NCC is een speciale kamer van de rechtbank (en het Gerechtshof) Amsterdam met geselecteerde rechters die expertise en ervaring hebben in grote internationale handelsgeschillen.

Geschillen kunnen van welke aard dan ook zijn zolang zij maar ter vrije bepaling van partijen zijn en een internationaal karakter hebben.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat er mogelijk is en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.