Expertise

Ingebrekestelling ontvangen?

Het Nederlandse contractenrecht is gebaseerd op het beginsel dat gesloten overeenkomsten nagekomen moeten worden. Als u uw verplichtingen niet na kunt komen, geeft dat uw zakelijke relatie een aantal rechten, bijvoorbeeld nakoming vorderen of de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie en schadevergoeding vorderen.  

Schriftelijke aanmaning

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning die uw zakelijke relatie u stuurt waarin u nog één laatste kans wordt gegeven om uw verplichtingen binnen een bepaalde termijn na te komen.

De ingebrekestelling wordt vaak opgevolgd door ontbinding van de overeenkomst en een vordering tot schadevergoeding.

Als u een ingebrekestelling ontvangt, gooi deze dan niet op de stapel of in een la, maar neem direct contact met ons op, zodat wij u kunnen laten weten hoe u daarop in dit specifieke geval kunt en moet reageren. Let op! Als u de termijn voorbij laat gaan, bent u in verzuim en dan mag uw wederpartij ontbinden en schadevergoeding vorderen.

Wat houdt ontbinding in?

De ontbinding is een rechtsmiddel dat ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen partijen eindigt. Een overeenkomst kan ontbonden worden als u de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt (bv. het niet leveren van de diensten/producten).

Neem direct contact met ons op als u een ingebrekestelling heeft ontvangen – meestal is de reactietermijn namelijk slechts enkele dagen!

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.