Artikelen & Publicaties

Waarom moet u zich als Nederlandse ondernemer voorbereiden op Brexit?

Waarom moet u zich als Nederlandse ondernemer voorbereiden op Brexit?

Op 29 maart 2019 is het zover. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU.

Heeft dat voor u als ondernemer gevolgen?
In vele gevallen wel, zelfs zonder dat u zich op dit moment hiervan bewust bent.

Uit onlangs door VNO/NCW gepubliceerde cijfers blijkt dat:
– 200.000 Nederlanders een baan hebben dankzij de handel met het VK,
– Nederlandse ondernemers in 2016 voor 40 miljard aan goederen geëxporteerd hebben naar het VK,
– 77.000 Nederlandse bedrijven zaken doen met het VK.

Uit het KPMG rapport blijkt echter dat ruim 35.000 bedrijven nog geen enkele ervaring hebben met de handel (invoer en uitvoer) met een “derde land” en de ntb’s (non-tarifaire handelsbelemmeringen voor zowel goederen als diensten) die dit met zich meebrengt. Deze kennis is echter nodig na de Brexit om met bedrijven in het VK handel te kunnen blijven doen zonder in de problemen komen. Het VK hoort vanaf 30 maart 2019 niet meer tot de interne markt van de EU – en is dan een “derde land” met alle gevolgen van dien.

Wilt u weten wat er voor uw bedrijf nodig is om goed voorbereid te zijn voor de situatie na de Brexit, boek dan een kosteloze “Brexit Baseline Measurement”- sessie met een van de specialisten van ACG International.

U moet zo snel mogelijk een “Brexit Baseline Measurement” laten uitvoeren voor uw bedrijf om te weten wat u binnen de resterende dagen moet aanpassen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet wordt geconfronteerd met vervelende en dure verrassingen op 30 maart 2019.

Pas nadat u weet wat u moet aanpassen, kun u gaan nadenken over hoe u het moet aanpassen.

Handel nu!

Per 1 maart zijn het nog maar 393 dagen tot Brexit.

Om uw kosteloze 15-minuten “Brexit Baseline Measurement” sessie te boeken, stuurt u een e-mail naar info@acginter.com of belt u met 020 800 64 00.

In deze 15-minuten telefonische sessie zult u:
• de risico’s begrijpen waarmee u te maken krijgt door de Brexit;
• leren hoe u deze risico’s kunt vermijden;
• de stappen aangereikt krijgen, die u moet ondernemen, om uw onderneming op tijd klaar te hebben voor de Brexit.

ACG International is dé specialist voor grensoverschrijdend zaken doen – en dat is precies de kennis die u als Nederlandse ondernemer nodig heeft als u zaken wilt blijven doen met het VK na de Brexit.

Bent u als ondernemer op de Brexit voorbereid?

Voor de Nederlandse ondernemers is de interne markt van de EU het beste gebied om gemakkelijk handel in te drijven omdat er geen grenscontroles en douane perikelen zijn. Zonder een Brexit-akkoord (de zogenaamde harde Brexit) wordt VK een “derde land”, komen de grenscontroles en invoertarieven terug en staan de vrachtwagens – dagelijks ruim 4.000 die via de Kanaaltunnel de VK bereiken – weer onnodig lang voor de grens met het VK de douane procedures af te wikkelen.

U begrijpt dat het voor veel oponthoud, kosten en extra administratieve lasten zal zorgen vooral als u – als Nederlandse ondernemer – nog weinig tot geen douane-ervaring hebt.

Algemeen Dagblad, 26 januari 2018

U doet zelf geen zaken met het VK – kunt u het dan rustig afwachten?

Nee, zeker niet – u kunt er namelijk ook mee te maken krijgen als één van uw leveranciers betrekkingen heeft met het VK. Of indien u producten koopt die uit componenten van Britse leveranciers bestaan (zelfs zonder dat u dat op dit moment weet). Indien u de hele keten niet tijdig in kaart brengt, kunt u vanaf 30 maart 2019 voor zeer onaangename verassingen komen te staan en loopt uw hele proces staak.
Lees ook ons artikel over de invloed van Brexit op de Europese bedrijven.

Gevolgen van een harde Brexit:

Bij een harde Brexit, verdwijnt de interne markt en komen de grenzen met het VK terug waardoor bedrijven die handel drijven met het VK geconfronteerd worden met de volgende ntb’s (non-tarifaire handelsbelemmeringen voor zowel goederen als diensten):

1. Algemene douaneformaliteiten – formaliteiten die voor de handel in goederen gelden ongeacht de sector, met andere woorden de totale kosten voor douaneformaliteiten zullen € 78,20 tot € 126,70 per zending gaan bedragen en dan ook nog exclusief eventuele douanerechten of BTW. Dit zijn de kosten gebaseerd op de Nederlandse tarieven, in het VK liggen deze kosten iets hoger dan in Nederland.
Eerste raming van de totale extra kosten voor het voldoen aan de douaneformaliteiten met betrekking tot invoer en uitvoer van goederen komt dus neer op tussen € 387,2 miljoen en € 627,4 miljoen per jaar (exclusief eventuele douanerechten).

2. Sectorspecifieke markttoegangsvereisten – deze gelden bij de handel met derde landen en verschillen per sector, zoals
– strikte veterinaire eisen die aan vlees zijn gesteld met bijbehorende veterinaire certificaten, wat nadere kosten met zich meebrengt van tussen € 130 en € 725 per zending;
– fytosanitaire eisen met bijbehorende certificering voor snijbloemen, en wederom de extra kosten die daarmee gepaard gaan van tussen € 120 en € 190 per zending;
– de CE-markering voor communicatiemiddelen en o.a. brandblussers, welke door het VK bij Brexit aan zwaardere of juist lichtere veiligheidseisen gesteld kan worden en dus afwijkt van de EU-wetgeving waardoor de ondernemers aangepaste goederen dienen te laten produceren met alle daarmee gepaarde kosten.

Volgens minister Hoekstra van Financiën zorgt de Brexit in alle gevallen voor serieuze schade voor de Nederlandse economie en “in de meest extreme variant kan het ons zo 1 tot 2 procent aan economische groei schelen

De overheid zal het nodige doen om de gevolgen van Brexit op het Nederlandse bedrijfsleven te matigen, maar bedrijven dienen zelf ook de nodige stappen te ondernemen teneinde zich voor te bereiden op de gevolgen van Brexit.

Hoe kunt u voorkomen dat u na Brexit in problemen komt?

– Voer een Brexit-impactanaylse uit en breng in kaart welke onderdelen van uw bedrijf afhankelijk zijn van het VK.
– Verdiep u in het douaneverkeer met “derde landen”.
– Houd rekening met extra lasten (in- en uitvoertarieven, douanekosten, vertragingen aan de grens met het VK…)
– Wees bewust van de aan een derde land gekoppelde in- en uitvoerdouaneformaliteiten die er als volgt uitzien:
1. Aangifte ten uitvoer;
2. Aankomstmededeling bij douane;
3. Aangifte ten uitklaring;
4. Summiere aangifte;
5. Aankomstmededeling bij douane;
6. Aangifte tot tijdelijke opslag;
7. Aangifte ten uitvoer

Nederlandse ondernemers moeten nog heel veel voorbereiden om hun eigen schade door de Brexit te beperken.

Waar moet u beginnen?

De specialisten van ACG International kunnen u alvast helpen bij de voorbereidingen op Brexit en bij het in kaart brengen van al hetgeen u nog moet doen.

Wilt u weten wat er in uw bedrijf nog gedaan moet worden om op tijd klaar te zijn voor Brexit, boek dan een kosteloze “Brexit Baseline Measurement” sessie door een e-mail te sturen naar info@acginter.com met als onderwerp “Brexit Baseline Measurement” of bel 020 800 64 00.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.