Expertise

Arbeidsrecht

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.

Daarom is het belangrijk dat de basis goed is  – ook arbeidsrechtelijk. Arbeidsrecht is veel meer dan alleen arbeidsovereenkomsten en ontslag.

Waar gewerkt wordt, spelen arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Denk bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, ontslag, ziekte, maar ook zaken als arbeidsongeschiktheid en re-integratie spelen een grote rol. Arbeidsrecht is een zeer dynamisch rechtsgebied waarbij constant belangrijke aspecten wijzigen.

Het is voor zowel de werkgevers als de werknemers belangrijk dat deze vraagstukken goed geregeld zijn en blijven. Duidelijke afspraken en de vinger aan de pols houden voorkomen onzekerheid.

De arbeidsrechtspecialisten van ACG International helpen u graag op weg en bieden praktische en strategische adviezen. Niet alleen over puur juridische zaken, maar ook over ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw onderneming alsmede op de arbeidsrechtelijke positie van partijen.

Een gezonde werkcultuur creëren is cruciaal ter voorkoming van conflicten.

Onze specialisten hebben vele reorganisaties begeleid en ondernemers geholpen om een gezonde en veilige werkcultuur te creëren waarmee niet alleen conflicten worden voorkomen, maar nog belangrijker het saamhorigheidsgevoel wordt ondersteund, zodat de onderneming optimaal kan functioneren.

Werknemers (van) over de grens? Geen probleem!

Ons kantoor onderscheidt zich van anderen doordat wij de kennis van het Nederlandse arbeidsrecht kunnen combineren met onze internationale ervaring. Daarom zijn wij in de wereld van snelgroeiende grensoverschrijdende tewerkstelling ook in staat een kwaliteitsadvies te geven aan ondernemers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen of een Nederlandse werknemer elders in de wereld (tijdelijk) te werk willen stellen.

Wij hebben expertise en ervaring op het gebied van:

  • Arbeidscontracten en -voorwaarden (o.a. concurrentie- en/of relatiebeding)
  • Fusies, reorganisaties en overnames
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Arbeidsconflicten
  • Ontslag & (transitie)vergoeding
  • Internationale arbeidsrecht (o.a. uitzenden)
  • Werkgeversaansprakelijkheid

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.