Expertise

Dagvaarding gekregen?

Gedagvaard worden (dagvaarding persoonlijk overhandigd door de deurwaarder dan wel in een gesloten envelop in uw brievenbus achtergelaten) is een serieuze zaak. Met de dagvaarding wordt u door uw wederpartij (bv. uw zakelijke partner) in rechte betrokken, hetgeen betekent dat uw wederpartij de rechter inschakelt om over uw conflict te oordelen.

In de dagvaarding staat uitgelegd waar het conflict over gaat en op welke dag en welk tijdstip u voor de rechter dient te verschijnen.

De dagvaarding wordt door een advocaat of een deurwaarder opgesteld, hetgeen betekent dat uw wederpartij al professionele hulp heeft ingeschakeld.

Gooi het stuk niet op een stapel of in een la, maar schakel meteen een advocaat in!

Advocaat inschakelen

Doet u dat niet en u laat het voor wat het is, dan zal de rechter uw wederpartij gelijk geven (omdat u geen advocaat opdracht heeft gegeven om de rechter te laten weten hoe het echt zit)  en wordt er een vonnis tegen u afgegeven, hetgeen u duur kan komen te staan.

Neem met spoed vrijblijvend contact met ons op, als u een dagvaarding krijgt, om op tijd te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.