Expertise

Distributieovereenkomst wordt opgezegd?

Op het eerste gezicht lijkt hier geen verschil in te bestaan – ze zijn er beide op gericht om een distributieovereenkomst te beëindigen, echter juridisch hebben de begrippen ‘opzegging’ en ‘ontbinding’ volstrekt andere rechtsgevolgen.

Ontbinding van distributieovereenkomst

Bij ontbinding is sprake van tekortkoming waardoor het gerechtvaardigd is om afscheid van elkaar te nemen, immers een contractpartij komt haar afspraken niet na. Als uw zakelijke relatie uw distributieovereenkomst ontbindt, kan ook schadevergoeding van u worden geclaimd.

Opzegging van distributieovereenkomst

Bij opzegging respecteren de partijen hun afspraken, maar de ene partij wenst de samenwerking niet verder voort te zetten. De opzegging houdt echter in dat de beëindigende partij gebonden is aan opzeggingsgronden en termijnen en heeft u mogelijkerwijs recht op bijkomende vergoeding.

In beide gevallen is het belangrijk dat u een advocaat inschakelt. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat u een opzegging of een ontbindingsbrief krijgt – of zelf een distributieovereenkomst wenst te beëindigen – wij helpen u zodat u weet welke mogelijkheden er zijn en wat het voor u betekent.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.