Expertise

Goederen of diensten betaald maar niet ontvangen?

Indien u bepaalde diensten of goederen heeft besteld en betaald, maar ze worden niet geleverd en uw leverancier (degene die deze diensten of goederen moet leveren) reageert niet op uw herinneringen en verzoeken, dan kunt u onze hulp inschakelen.

Wij kunnen u in een eerste vrijblijvend gesprek vaak al informeren wat de mogelijkheden zijn: van ingebrekestelling tot een juridische procedure.

Overeenkomsten nakomen

Het Nederlandse contractenrecht is gebaseerd op het beginsel dat gesloten overeenkomsten nagekomen moeten worden. Als uw zakelijke relatie de verplichtingen niet na kan komen, kunt en moet u bepaalde stappen ondernemen om juridisch correct ervoor te zorgen dat u (i) alsnog de bestelde goederen krijgt (ii) of uw geld terugontvangt.

Een boze brief is daarbij niet voldoende en het zou zonde zijn als u door een verkeerde aanpak uw goede positie zou verslechteren.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat u kunt en moet doen om alsnog de goederen te ontvangen of uw geld retour kunt krijgen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.