Expertise

Problemen met een huurcontract?

Ondernemers krijgen in de praktijk minder bescherming dan consumenten en hebben sneller juridisch advies nodig.

Als ondernemer kunt u twee soorten bedrijfsruimtes huren: kantoorruimte/opslagruimte of horeca-/winkelruimte – deze vallen niet onder dezelfde huurrechtregels!  Het is dan ook van groot belang dat een huurrechtadvocaat uw huurcontract controleert voordat u iets tekent.

Beëindiging huurovereenkomst

Als het om een beëindiging van een huurovereenkomst gaat dan gelden verschillende beschermingsregels voor verschillende soorten bedrijfsruimtes.

Zo wordt de huurder van winkelruimte door de wet beter beschermd dan de huurder van kantoorruimte. Wilt u opzeggen of heeft u een opzegging ontvangen? Neem dan contact met ons op en wij laten u weten wat de mogelijkheden zijn.

Ontruiming van het gehuurde

Een verhuurder kan daarenboven ontruiming vragen via de rechter als hij meent dat het beëindigen van de huurovereenkomst eerder moet plaatsvinden en de geldende opzeggingstermijn niet afgewacht kan worden (bv. bij huurachterstand of overlast). In dat geval ontvangt u een dagvaarding voor een kort geding zitting, een procedure waarbij de verhuurder aan de rechter het verzoek doet om de met u gesloten huurovereenkomst te beëindigen en u te verplichten het gehuurde te ontruimen. Als u een dergelijke dagvaarding ontvangt, is heel belangrijk om direct een advocaat in te schakelen om te voorkomen dat de verhuurder het gehuurde mag ontruimen.

ACG International heeft vele ondernemers bijgestaan in diverse huurgeschillen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.