Expertise

Internationaal Privaatrecht

Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a. welke internationale rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is, maar ook of een buitenlands vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt in Nederland en uiteraard andersom ook.

Samenlopen van nationale rechtsstelsels

Het IPR heeft als doel om de problemen die ontstaan bij het samenlopen van de nationale rechtsstelsels te verhelpen.

IPR is derhalve van toepassing op alle ondernemers die zakendoen met en in het buitenland. Het is er om te kunnen bepalen welk nationaal recht van toepassing is op de internationale samenwerking.

Dat lijkt misschien saai en onbelangrijk, maar dat is het beslist niet – in tegendeel!

IPR-zaken goed in kaart brengen

Welk recht van toepassing is, kan inhoudelijk een groot verschil uitmaken over dwingendrechtelijke beperkingen – of juist niet. Voor het succesvol zaken doen tussen Nederland en welk land dan ook, is het van groot belang dat u de IPR-zaken vooraf goed in kaart hebt gebracht.

Specialist grensoverschrijdend (internationaal) zakendoen

De advocaten van ACG International zijn specialisten op het gebied van grensoverschrijdend (internationaal) zakendoen en hebben veel ervaring met het internationaal privaatrecht. Hierdoor kunnen zij zonder al te veel uitzoekwerk bepalen welk recht van toepassing is als u niets specifieks regelt, welk recht voor u het voordeligst uitpakt in de transactie die u wilt sluiten en of de Nederlandse rechter bevoegd is als het mis gaat. Dit verschilt per soort transactie en per land, maar het kan voor u als ondernemer een wereld van verschil opleveren – in uw voordeel als u het goed aanpakt van tevoren en in uw nadeel als u er niets aan doet.

Ook bij internationale handelsrelaties geldt: Waar zaken worden gedaan, kunnen geschillen ontstaan.

Onze tip voor u is om vóórdat u een overeenkomst met een buitenlandse partij sluit, eerst de overeenkomst door een specialist te laten nakijken ter voorkoming van problemen achteraf.

Neem daarom vrijblijvend contact met ons op voordat u de overeenkomst ondertekent om te weten te komen wat er eventueel nog moete worden aangepast.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.