Expertise

Huurrecht

Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de cultuursector. De huurprijzen zoals in de huurovereenkomsten vastgelegd, bleken onhaalbaar en de lucky few kregen van hun verhuurders een tijdelijke huurkorting aangeboden.

Echter bij lange na niet alle ondernemers. Vele procedures zijn gevoerd omdat verhuurders niet vrijwillig zijn overgegaan tot tijdelijke huurprijsvermindering en hielden vast aan hetgeen in de huurovereenkomst is vastgesteld. De rechters hadden het hoogste woord, maar zonder een goede onderbouwing, konden de rechters geen wonderen verrichten.

Huurovereenkomst laten nakijken door een huurrechtadvocaat

Het is daarom van uitermate groot belang dat u, voordat u uw handtekening onder een huurovereenkomst zet, deze laat nakijken door een huurrechtadvocaat. Dat geldt zowel voor u als zakelijke huurder als ook als verhuurder. Omdat alles wat in een huurovereenkomst staat, bindend is, is het verstandig om de huurovereenkomst door een huurrechtadvocaat te laten opstellen dan wel nakijken.

Standaardmodellen

Laat u niet om de tuin leiden. Gebruik maken van bepaalde standaardmodellen lijkt goedkoper, maar kan achteraf behoorlijk averechts werken. In de standaardmodellen wordt namelijk geen rekening gehouden met uw situatie en ook niet specifiek met andere belangrijke omstandigheden.  Bijvoorbeeld, de geldende bestemmingsplannen terwijl deze vooral voor de ondernemers behoorlijk bepalend zijn, vooral als een bepaalde bedrijfsfuncties niet toegestaan zijn.

Huurrechtadvocaten

De huurrechtadvocaten van ACG International hebben vele ondernemers bijgestaan zowel bij onderhandelingen over huurprijs als ook bij reeds ontstane huurgeschillen, maar ook bij de recente ontwikkelingen veroorzaakt door de coronapandemie.

Waarvoor kunt u bij onze huurrechtadvocaten terecht?

  • Opstellen/controleren van huurovereenkomst bedrijfs- / woonruimte
  • Vragen m.b.t. rechten en plichten bij renovatie
  • Bestemmingsplanwijzigingen en de gevolgen ervan voor uw onderneming
  • Gebrek aan het gehuurde (denk aan lekkages, maar ook straatopenbrekingen etc.)
  • Indeplaatsstelling bedrijfsruimte bij bedrijfsovername
  • Tussentijdse opzegging huurovereenkomst

Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Herkent u dit?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.