Expertise

Oostenrijk

Zaken doen in Oostenrijk

Oostenrijk als handelspartner

Voor Nederland is Oostenrijk al jarenlang een belangrijke handelspartner. Oostenrijk behoort tot de welvarendste landen van Europa. Vooral op het gebied van mobiliteit, automotive, chemische industrie en life sciences liggen veel kansen voor ondernemers.

Ondernemen in Oostenrijk kan dus erg interessant zijn, maar er komt ook een hoop bij kijken. Zo moet u rekening houden dat de regels in Oostenrijk anders zijn dan in Nederland.

Waar je tegenaan kunt lopen

Een probleem kan zich voordoen wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een Oostenrijkse debiteur die uw facturen niet betaalt. In Oostenrijk bestaat er een andere wetgeving om succesvol te incasseren dan u gewend bent. Het incassotraject in Oostenrijk bestaat uit twee fases, namelijk een buitengerechtelijke fase en een gerechtelijke fase. De meeste vorderingen kunnen via de buitengerechtelijke fase middels een schriftelijke sommatie geïnd worden zonder tussenkomst van de rechter. Echter, in sommige gevallen moet er toch een gerechtelijke procedure plaatsvinden. De twee meest voorkomende routes zijn een Oostenrijks betalingsbevel of een bodemprocedure.

Wat wij voor u kunnen doen

Een Oostenrijkse incasso kan erg ingewikkeld en tijdrovend zijn, vooral als u zelf geen ervaring heeft met de Oostenrijke wet- en regelgeving. AGC International heeft een partnerkantoor in Oostenrijk waardoor wij u optimaal kunnen helpen bij het voorbereiden en het zakendoen in Oostenrijk.

Waar wilt u naartoe?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.