Expertise

Denemarken

Ondernemen in Denemarken kan erg interessant zijn voor Nederlandse ondernemers. Denemarken richt zich sterk op duurzame producten in diverse sectoren, zoals bijvoorbeeld energie, de bouwsector en zelfs vleesvervangers voor een gezonde en milieubewuste levensstijl.

Het zaken doen in en met Denemarken is uitermate prettig en men staat zeer open voor internationaal ondernemen. De Denen zijn bovendien buitengewoon vriendelijk en hulpvaardig.

Let echter wel goed op dat u met een financieel gezond bedrijf zakendoet!

Dat is uiteraard altijd belangrijk, maar voor Denemarken komt daar nog een ander aspect bij. Voor alle EU-landen geldt namelijk de EU-insolventieverordening – met uitzondering van Denemarken.

Wat betekent dat voor de Nederlandse ondernemer?

Om een recent voorbeeld te geven:

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement is een procedure die sinds 1 januari 2021 is opgenomen in de Faillissementswet en is ingevoerd als onderdeel van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Deze procedure biedt ondernemingen met financiële moeilijkheden de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen door een akkoord aan hun schuldeisers en/of aandeelhouders aan te bieden. Stemmen voldoende schuldeisers en aandeelhouders met het akkoord in, dan kan de rechter dit verbindend verklaren. Hierdoor geldt het akkoord ook voor schuldeisers en aandeelhouders die hiermee niet hebben ingestemd. Dat is erg handig en kan de ondernemer helpen de zaken alsnog op orde te krijgen. In de andere EU-landen wordt hiermee namelijk voorkomen dat schuldeisers alsnog onder de werking van het akkoord uit kunnen komen door afdwinging van hun vordering te vragen aan een rechter van een andere EU-lidstaat.

De beslissing van een Nederlandse rechter om een akkoord verbindend te verklaren, wordt hierdoor automatisch erkend in andere Europese lidstaten – maar dit geldt dus niet voor of in Denemarken.

En dat kan vervelend zijn.

Als er sprake is van een faillissement in een zakelijke relatie met Denemarken betekent dit dat gekeken moet worden naar het Internationale Privaatrecht – en bij het faillissement van een Deens bedrijf naar het Deense faillissementsrecht.

ACG International kan u samen met haar uitstekende partnerkantoor in Denemarken helpen bij de juridische ondersteuning van uw zaken in Denemarken, zowel bij de voorbereiding daarvan als ook bij de afhandeling.  

Waar wilt u naartoe?

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.

Als de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers niet goed is, loopt het vaak ook niet lekker in het bedrijf zelf en dat is ook niet goed voor de onderneming. Andersom kan een onderneming bergen verzetten als het team enthousiast is.
Internationaal ondernemen is buitengewoon aantrekkelijk – het vergroot de markt en biedt bijna grenzeloze mogelijkheden. Maar werken met een partij in een ander land brengt ook onbekende
Ondernemingen die nationaal of internationaal iets kopen, verkopen, vervoeren of (laten) produceren hebben te maken met handelsrecht – o.a. met de regels over het aangaan of beëindigen van contracten
Huurrecht heeft nog nooit zo hoog op de agenda van menig ondernemer gestaan als gedurende de coronapandemie en de van overheidswege verplichte sluitingen van horeca, detailhandel en de
Het Internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt bij grensoverschrijdende (internationale) zaken. Dit rechtsgebied bepaalt o.a.
Ondernemingsrecht regelt het delicate evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer om zijn onderneming te drijven zoals hij dat voor ogen heeft en de juridische regulering van zijn activiteiten
Het winnen van een gerechtelijke procedure hangt nauw samen met uitstekende kennis van en ervaring met het civiele procesrecht. 
Nu technologie een steeds grotere rol van betekenis heeft in de maatschappij als ook bij het zakendoen (cloud, data, AI, analytics…) groeit het aantal zaken gerelateerd aan het ICT-recht exponentieel.