Artikelen & Publicaties

TECH

TECH

ACG’s TECH-sectie focust zich op ontwikkelaars en hun innovaties.

Onze dienstverlening voor technologie richt zich specifiek op de verschillende technologische stadia, vanaf het eerste concept tot de uiteindelijke uitvoering van het verdienmodel:

Intellectueel eigendom, oftewel “Intellectual Property” (IP), vertegenwoordigt een substantiële waarde binnen een onderneming. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven het IP-potentieel niet volledig benutten. Hierdoor wordt het voor (potentiële) concurrenten eenvoudiger om een (nagenoeg) soortgelijk product op de markt te brengen en daarmee te concurreren met uw product. ACG International helpt op juridisch gebied door de creaties van haar cliënten te beschermen.

Boost™ is ACG’s manier om de waarde van intellectuele eigendommen te bepalen en vast te leggen. Dit wordt in het Engels “IP value capturing” genoemd. Met Boost™ wordt eerst de IP-huishouding in orde gemaakt. Vervolgens wordt de IP-waarde omgezet in een vergroting van de totale waarde van de onderneming. ACG International staat veel technologiebedrijven bij en heeft oog voor de commerciële aspecten om (complexe) deals te kunnen sluiten. Wij doen dit zowel op lokaal als internationaal niveau. EULAs, cloud PSA en outsourcing-transacties behoren tot onze expertise.

We combineren daarvoor externe juridische kennis met solide interne juridische ervaring.

DATA

Door de groeiende complexiteit en risico’s bij het verwerken van persoonsgegevens én de nieuwe Europese wetgeving dienen organisaties hun privacy-management te verbeteren. Dit geldt voor zowel kleine als grote organisaties binnen en buiten Europa. De regelgeving (General Data Protection Regulation, GDPR) gaat 25 mei 2018 in. Boetes voor het niet naleven zijn hoog. Helaas is de regelgeving ingewikkeld. ACG is echter een absolute pionier op het gebied van data. We zorgen voor ‘compliance’-programma’s om bedrijven GDPR-compliant te krijgen voor 25 mei 2018.

ACG gaat daarnaast nog een stap verder door middel van data-discovery. Wilt u als organisatie privacyrisico’s in een vroeg stadium gestructureerd in beeld laten brengen? Data-discovery is de beste Privacy Impact Assessment methode (PIA) beschikbaar. Door data-discovery kunnen wij onze cliënten daadwerkelijk inzicht geven in de data die zij verwerken. Het voldoen aan de Europese regelgeving is veel eenvoudiger wanneer cliënten weten over welke data zij beschikken in hun systemen. ACG is ervan overtuigd dat onze cliënten geen GDPR-repercussies zullen ondervinden vanwege het niet goed beheren en beveiligen van hun data.

ACG is ook een voorstander van Technology as a Service. Als een van de weinige advocatenkantoren gebruikt ACG legal information intelligence tools voor doeleinden als discovery & litigation risico evaluaties, cybercrime-onderzoeken en due diligence analyses.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.