Mind the Gap!

Gender Pay Gap

Ondanks de inspanningen van de beleidsmakers blijft de loonkloof (het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen) een groot probleem dat moet worden aangepakt. Het kan overweldigend lijken en vaak weten werkgevers niet precies waar en hoe ze moeten beginnen. Dergelijke kwesties kunnen problemen veroorzaken en een gespannen werksfeer scheppen. ACG International kan werkgevers helpen transparantie te creëren.

Oproepkracht & WAB – Heeft u al actie ondernomen?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De wetgever heeft met deze nieuwe wet de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Aan de ene kant zijn de regels waar werkgevers zich aan moeten houden, versoepeld en aan de andere kant weer verscherpt om zodoende de verschillen tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten kleiner te maken. Daarmee wordt het voor de werkgevers aantrekkelijker gemaakt om de werknemers een vaste arbeidsovereenkomst aan te beiden.

“Dagje meelopen” vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst kost werkgever bijna EUR 70.000

U heeft een nieuwe medewerker in dienst genomen per 1 juli – maar het is druk, zijn voorganger gaat eerder weg en u wilt heel graag dat de nieuwe werknemer al even komt meelopen voor de overdracht, zodat hij op de eerste van de maand meteen goed kan beginnen.

Maar wat als deze werknemer uiteindelijk toch niet de ware is – hoe zit het dan met de proeftijd?

Deze vraag heeft het Hof Arnhem in zijn arrest van 5 december 2017 beantwoord.