Artikelen & Publicaties

Wat zijn de Brexit-opties nu? Vier mogelijke scenario’s:

Wat zijn de Brexit-opties nu? Vier mogelijke scenario’s:

Breaking news: Groen licht in Brussel voor fase 2 van Brexit

Op 14 en 15 december 2017 vindt in Brussel de EU-top plaats. Op de agenda voor vrijdag staat “groen licht” voor fase 2 van Brexit.

In de aanloop naar de top hebben het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU een principeakkoord bereikt ten aanzien van de drie onderwerpen van fase 1 , te weten (i) wat gebeurt er met EU-burgers die nu in het VK zitten en andersom na de Brexit, (ii) wat gebeurt er met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en (iii) wat gaat het VK aan de EU betalen voor de scheiding?

Een principeakkoord op deze drie punten was voor de EU een voorwaarde om in onderhandeling te treden over een handelsakkoord voor nà de scheiding.

Ook al is een principeakkoord op hoofdpunten voor fase 1 bereikt, moet nog erg veel in detail worden uitgewerkt. Zodra het licht voor fase 2 op groen gaat, zullen lange en moeizame onderhandelingen over de toekomstige relatie nà 29 maart 2019 beginnen.

Daarbij zijn in principe 4 scenario’s denkbaar:

1) Blijven in de interne markt en de douane-unie

Als het VK van gedachten verandert, kan het zich aansluiten bij de EU-regels en -voorschriften, en blijven op de interne markt en de douane-unie van de EU. De bewegingsvrijheid voor personen, goederen en diensten zou blijven bestaan en het VK zou verder aan Brussel betalen als vanouds. Dit is een zeer onwaarschijnlijk resultaat en alleen maar mogelijk als het Brexit-besluit teruggedraaid wordt door een tweede referendum of verkiezingen.
Reken hier maar niet op!

2) Het Noorwegen-model

Groot-Brittannië zou Noorwegen kunnen volgen, dat zich op de interne markt bevindt, onderworpen is aan de regels inzake vrij verkeer en een vergoeding betaalt aan Brussel – maar buiten de douane-unie zit. Die combinatie zou Groot-Brittannië binden aan EU-regelgeving. Een “Noorwegen-minus”-scenario is echter waarschijnlijker. Dat zou betekenen dat het VK de interne markt en de douanebeweging zou verlaten. Maar Groot-Brittannië zou in dat model de eigen wet en regelgeving aanpassen aan de EU-regels, hopende hiermee betere toegangscondities te verkrijgen tot de EU-markt.

3) De deal met Canada

Een alomvattende handelsovereenkomst zoals die tussen de EU en Canada bestaat, zou het Britse bedrijfsleven helpen omdat het de import- en export-tarieven zou verlagen of opheffen. Maar dit zou weinig toevoegen voor de Britse dienstensector. Het zou bovendien een slechte uitkomst zijn voor financiële diensten. Een “Canada-deal” zou het VK vrij laten om af te wijken van EU-regels, maar daar staan wel grenscontroles en andere beperkingen tegenover. Voor het overige zou het VK vrijlaten om nieuwe handelsakkoorden met andere landen te sluiten.
Velen in Brussel zien dit als een waarschijnlijke uitkomst, gebaseerd op de houding van Theresa May tot nu toe.

4) Geen deal

Verenigd Koninkrijk vertrekt zonder handelsovereenkomst, hetgeen betekent dat alle handel wordt geregeld door regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
De import- en export-tarieven zouden hoog zijn, de wachtrijen aan de grens lang en de Ierse grens grimmig. Op korte termijn zou dit betekenen dat Britse vliegtuigen mogelijk niet naar een aantal Europese bestemmingen zouden kunnen vliegen (en andersom!).

Het VK zou uiteraard vrij zijn om elke toekomstige richting te kiezen die het wenst, echter handelsakkoorden tussen welke landen dan ook zijn erg langdurig in de totstandkoming. Het VK zou op zijn minst tijdelijk in een vacuüm terecht komen.
Maar ook voor Nederland zou dit buitengewoon onwenselijk zijn. Nederland verdient immers 21 miljard Euro per jaar aan de export naar het Verenigd Konikrijk. Een zogenaamd no-deal-scenario zou verregaande gevolgen hebben – ook voor het Nederlandse bedrijfsleven.

ACG International houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van Brexit.

Wilt u up-to-date blijven, vul dan s.v.p. ons contactformulier in met de opmerking “Brexit-update”.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.