Artikelen & Publicaties

Brexit – waarom moet u zich hier nog druk om maken?

Brexit – waarom moet u zich hier nog druk om maken?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie (EU) op 31 december 2020. Het einde van de overgangsperiode zal gevolgen hebben voor burgers, bedrijven en reizen van en naar de EU en het VK.

Let op! Daarmee staat vast dat vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten moeten worden vervuld voor de handel met het VK. Doet u niets, dan betekent dit gegarandeerd blokkades voor uw bedrijf.

Wilt u direct weten wat er verandert, scrol dan naar het kopje: Nieuwe relatie VK-EU – het wordt echt volstrekt anders!

Voor een korte toelichting waar we nu staan, lees verder.

Akkoord – en wat nu?

Op 17 oktober 2019 hebben het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) na lang onderhandelen een akkoord bereikt (het EU-VK-terugtrekkingsakkoord) over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU – de zogenaamde Brexit – waarna het VK de EU op 31 januari 2020 om 23:00 uur GMT (middernacht Nederlandse tijd) heeft verlaten. Brexit was daarmee op 31 januari 2020 een feit. Waarom merkt u daar op dit moment nog niets van?

In het terugtrekkingsakkoord staan de voorwaarden voor de ordelijke terugtrekking van het VK uit de EU conform artikel 50 van het Verdrag betreffende de EU omdat het vertrek van het VK uit de EU verschillende logistieke en economische gevolgen heeft voor o.a. de handel tussen de EU en het VK.

Daarnaast is een overgangsperiode van 11 maanden overeengekomen waarbinnen de afspraken voor na de Brexit tussen de EU en het VK moeten worden onderhandeld en overeengekomen.

Overgangsperiode tot en met 31 december 2020 – wat komt daarna?

Gedurende de overgangsperiode verandert feitelijk (nog!) niets voor de ondernemers omdat het VK zich nog tot en met 31 december 2020 aan alle EU regels en wetten moet houden ter voorbereiding op nieuwe afspraken die per 1 januari 2021 gelden.

Deze overgangsperiode had met maximaal 2 jaar uitgesteld kunnen worden als het VK vóór 1 juli 2020 om verlenging had gevraagd. Echter, het VK heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid zodat de EU regels en wetten per 1 januari 2021 niet meer van toepassing zullen zijn op het VK.
Hoe het zakendoen met het VK per 2021 zal gaan, is nog steeds onduidelijk omdat de onderhandelingen tussen het VK en de EU nog niet afgerond zijn.

Onderhandelingen – wat gaat het worden?

Het VK onderhandelt met de Europese Commissie (EC) die namens de resterende 27 EU-lidstaten optreedt op basis van een mandaat.
Door de coronacrisis hebben de onderhandelingen extra vertraging opgelopen.

Aangezien het VK en de EU het op veel onderwerpen niet eens kunnen worden (bv. invoerrechten, visserij, concurrentie, Europese standaarden etc.) is de verwachting dat de onderhandelingen niet zullen resulteren in een handelsakkoord op 31 december 2020 en een harde / no-deal Brexit per januari 2021 alsnog mogelijk zal zijn.

Nieuwe relatie VK-EU – het wordt echt volstrekt anders!

Op 1 januari 2021 verandert de relatie van de EU met het VK ingrijpend – dat staat vast.
De Single Market – het Europese vrije verkeer van goederen en personen – zal niet meer gelden voor het VK.
Niet alleen komen meer controles en administratieve handelingen aan de grens, ook het doen van aangiftes bij im- en export wordt verplicht en krijgen ondernemers met voorschriften voor in- en uitvoer van producten te maken. Dit alles zorgt voor vertraging waardoor onder andere productieprocessen in het geding zullen komen.

Voer een Brexit baseline meting van uw bedrijf uit om er zeker van te zijn dat uw bedrijf voorbereid is op het einde van de overgangsperiode van de Brexit: op 1 januari 2021 is het definitief zo ver.

Heeft uw bedrijf directe of indirecte zaken(relaties) met het VK? U heeft nu nog – zeer beperkt – de tijd om te controleren (i) of uw overeenkomsten na de Brexit nog stand houden, (ii) de manier waarop uw productlijn is opgezet de vertragingen aan kan (iii) of uw bedrijf klaar is voor de nieuwe douaneformaliteiten (iv) of uw btw administratie is ingericht op de wijziging (v) of uw gezondheidscertificaten heeft voor alle agrarische zendingen van en naar het VK etc.

Wat kunt u nu doen?

U moet zo snel mogelijk een Brexit Baseline Measurement uitvoeren in uw bedrijf om te weten wat u binnen de resterende dagen nog moet aanpassen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet wordt geconfronteerd met vervelende en onnodig dure verrassingen op 1 januari 2021.

Pas nadat u weet wat u moet aanpassen, kunt u gaan nadenken hoe u het moet aanpassen.

Handel nu!

Om de Brexit Baseline Measurement uit te voeren, moet u weten waar u moet beginnen en wat moet worden gecontroleerd. Stuur een e-mail naar info@acginter.com en gebruik het onderwerp “Brexit Baseline Measurement Checklist” en we sturen u vrijblijvend een exemplaar van de Brexit Baseline Measurement Checklist.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.