Attorney Consulting Group International

Hoe en waarom Brexit invloed heeft op Europese bedrijven.

Alles dat je moet weten over Brexit: Wat is het? Wat zal er gebeuren? Waarom heeft dit invloed op u? Wat moet u nu doen en waarom?

De EU-VK-scheiding – hoe zal het verlopen?


Het VK heeft gestemd om de Europese Unie te verlaten. De uittreding zal op vrijdag 29 maart 2019 om middernacht plaats vinden.

Momenteel vinden er onderhandelingen tussen de EU en het VK plaats over drie aspecten van het Brexit proces:

1) Wat gebeurt er met de EU-burgers die in het VK wonen (en met de VK-burgers die in de EU wonen)?
2) Wat gebeurt er met de Noord-Ierse grens?
3) Hoeveel schulden heeft het VK aan de EU?

Deze drie aspecten maken deel uit van de eerste fase van de onderhandelingen. Deze eerste fase wordt ook wel het echtscheidingsvonnis genoemd.

De 27 EU-lidstaten die overblijven zijn over één ding zeer zeker:
De EU-VK-scheiding moet eerst rond zijn. Enkel daarna is de EU bereid om te onderhandelen over handelsverdragen met het VK.
Op 8 december hebben het VK en de EU een overeenstemming bereikt over deze drie kernpunten.

Over de exacte details zal echter nog uitvoerig onderhandeld moeten worden.

Tijdens de Eurotop op 14/15 december 2017 heeft de meerderheid van de 27 overblijvende EU-lidstaten ingestemd om de onderhandelingen te starten over de handelsverdragen met het VK. Het licht voor fase 2 is op groen gezet.

Betekent dit dat nu alles in kannen en kruiken is?

Verre van!

Waarom heeft de EU überhaupt handelsverdragen met het VK nodig?


De Europese Unie (EU) is een economisch en politiek verbond tussen 28 Europese landen.

Hoe is de EU in eerste instantie begonnen?


De fundering voor de EU werd na de tweede wereldoorlog gelegd omdat Europa het hards was getroffen door deze humane en economische catastrofe. De wens naar zekerheid dat dit zich nimmer zou herhalen, gepaard met uitspraken zoals die van Winston Churchill die in 1946 pleitte voor een “Verenigde Staten van Europa” hebben in 1949 geleid tot de Raad van Europa als eerste Europese organisatie. De Franse minister van Buitenlandse zaken Schuman stelde een gezamenlijk beheer van de West-Europese kolen- en staalindustrie voor. Met dit voorstel als basis tekenden Frankrijk, Italië, België, West-Duitsland en Nederland in 1951 het verdrag van Parijs waarmee de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was opgericht. Het VK was toen nog geen lid. Dit was het begin van de eerste instellingen, zoals de Hoge Autoriteit (nu de Europese Commissie) en de Gemeenschappelijke Vergadering (nu het Europees Parlement).

De Intergouvernementele Conferentie met betrekking tot de Gemeenschappelijke Markt en Euratom welke zich focuste op economische eenheid leidde tot het verdrag van Rome dat op 1957 werd ondertekend. Dit creëerde de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) tussen de lidstaten. Het VK was ook toen nog geen lidstaat.

Na veel onderhandelingen zijn Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (met Gibraltar) op 1 januari 1973 uiteindelijk tot de Europese Gemeenschappen toegetreden. Dit was de eerste van verschillende uitbreidingen van de Unie.
Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend dat de Europese Unie heeft opgericht; de EU trad op 1 november 1993 in werking.

In 1995 trad het Schengen-akkoord in werking tussen zeven leden, dat zich tegen eind 1996 met bijna alle andere leden had uitgebreid (opnieuw - zonder het VK). In 1999 werd de euro als valuta gelanceerd en werd de Europese Centrale Bank opgericht. Op 1 januari 2002 werden bankbiljetten en munten in omloop gebracht ter vervanging van de oude valuta's.

Hoe komt het dat het VK nooit de euro als valuta had?


Het Verenigd Koninkrijk is in oktober 1990 tot het Europese wisselkoersmechanisme toegetreden. Het VK heeft meer dan £ 6 miljard uitgegeven om zijn valuta binnen de door ERM voorgeschreven krappe limieten te houden, maar werd gedwongen het programma binnen twee jaar te verlaten toen het Britse pond onder grote druk kwam van valutaspeculanten gevolgd door de daaropvolgende crash van 16 september 1992 ("Zwarte Woensdag"). Tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht van 1992 heeft het Verenigd Koninkrijk een opt-out gewaarborgd van de invoering van de euro.

De Europese interne markt - Wat is het en wat maakt het zo waardevol?


Op 1 januari 1993 is de Europese interne markt opgericht. De Europese interne markt refereert naar de EU als een enkel territorium zonder interne grenzen of andere reglementaire belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, goederen en diensten.
De Europese interne markt, welke in 1992 is opgericht, maakt vrij verkeer van personen, goederen en diensten mogelijk binnen de Europese Unie als ware het een enkel land. Het is mogelijk om overal hierbinnen een bedrijf te starten of een baan aan te nemen.

Een goed werkende eengemaakte markt stimuleert concurrentie en handel, verbetert de efficiëntie, verhoogt de kwaliteit en helpt de prijzen te verlagen. De Europese interne markt is een van de grootste successen van de EU. Het heeft de economische groei aangewakkerd en het dagelijks leven van Europese bedrijven en consumenten vergemakkelijkt.

Het VK verlaat de eenheidsmarkt op 29 maart 2019 - wat gebeurt er op 30 maart 2019 en waarom zou de EU daar om geven?


Vanaf 30 maart 2019 maakt het VK geen deel meer uit van de Europese eenheidsmarkt. Dit betekent dat mensen en goederen vanaf 30 maart 2019 niet langer vrij kunnen reizen tussen de EU en het VK. Houd er rekening mee dat de overeenkomst over mensen in het VK en de EU (zoals uiteengezet in het echtscheidingsvonnis) alleen van toepassing is op burgers die op het moment van de scheiding nog aan de andere kant van hun nationale grens wonen. Dat wil zeggen Britse burgers die op het continent hebben gewoond en gewerkt en EU-burgers die vóór en op het moment van de Brexit in het VK hebben gewoond en gewerkt. Voor alle andere burgers zullen er beperkingen zijn. Alle goederen moeten worden aangegeven en door de douane gaan van de EU naar het VK en van het VK naar de EU. Zelfs als de partijen goede voorwaarden zouden overeenkomen inzake invoer- en uitvoerrechten, moeten nog steeds alle producten volledig worden aangegeven, ze hebben certificaten van oorsprong nodig, enz. ... alsof u goederen importeert naar een derde partij in de wereld.

Afwachten - goed idee of vreselijke fout?


Je zou kunnen denken dat met al deze onzekerheden over overeenkomsten het beter is om gewoon af te wachten. Dit zou een vreselijke fout zijn!
Waarom zou dit een vreselijke fout zijn?
We weten niet hoe de handelsovereenkomst eruit zal zien. Maar het zal zeker niet gelijk zijn aan de omstandigheden binnen de interne markt - wat betekent dat de situatie zal veranderen.
We weten ook wat het slechtste scenario zal zijn: geen overeenkomst tussen de EU en het VK over de handelsovereenkomst (het zogenaamde "geen akkoord" -scenario) op 29 maart 2019.

In een no-deal scenario zou dit de EU-export naar het VK ernstig schaden. Nederlandse bedrijven alleen al maken 21 miljard euro van export naar het VK per jaar! Er staat dus veel op het spel voor EU-landen.

(Om meer te lezen over de 4 scenario's na de Brexit, bekijk ons artikel.)

Waarom duurt het zo lang om een handelsovereenkomst te sluiten?


Meestal duurt het vele jaren om een handelsovereenkomst met een derde partij te sluiten. (Om u een recent voorbeeld te geven: de onderhandelingen voor TTIP (overeenkomst tussen handel en investeringsovereenkomsten tussen de EU en de VS) zijn in 2013 gestart en zijn nog steeds aan de gang).

Er zijn 3 hoofdfasen in het onderhandelingsproces: mandaat, onderhandeling, besluit.
1) Mandaat - EU-regeringen verzoeken de Commissie om te onderhandelen voor alle 27 EU-landen.
(In het geval van TTIP bijvoorbeeld, gaven overheden de Europese Commissie richtlijnen - mandaat - om in juni 2013 te starten met onderhandelen over TTIP en het is nog steeds niet afgerond.)

2) Onderhandeling - de Commissie onderhandelt en raadpleegt breed.Onderhandelen over handelsovereenkomsten kost tijd - soms meerdere jaren.
Voor het EU-VK-team gaat het om: ontmoetingen met de onderhandelaars van de Britse handelsvertegenwoordiger, het uitwisselen van schriftelijke voorstellen, het opstellen van een definitieve tekst - waarschijnlijk met duizenden pagina's.
In de tussentijd raadpleegt de commissie zo breed mogelijk in elke fase. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, worden de teksten online gepubliceerd.

3) Besluit - EU-regeringen en leden van het Europees Parlement beslissen.
Nadat de tekst wettelijk is herzien en vertaald, zal de Europese Commissie deze aan de regeringen van de 27 lidstaten van de EU en aan het Europees Parlement geven. Dan komt er een definitieve beslissing met een dubbele democratische garantie. EU-regeringen en leden van het Europees Parlement zullen onderling beslissen of ze het steunen.

Vanaf 29 maart 2018 nog maar 365 dagen over tot Brexit ...


Vanaf 29 maart 2018 hebben we nog maar 365 dagen om (i) een mandaat te geven, (ii) onderhandelingen te starten, (iii) een overeenkomst op te stellen, (iv) overeenstemming te bereiken over de tekst (v) het geratificeerd te krijgen door alle lidstaten.
Het is zeer waarschijnlijk dat er nog steeds een aantal moeilijke punten zullen zijn waarover de onderhandelaars het niet meteen eens zullen worden - wat betekent dat het zeer waarschijnlijk is dat veel relevante kwesties op 30 maart 2019 niet officieel zullen worden gereguleerd door een ondertekende en geratificeerde overeenkomst.

Dit betekent dat alle bedrijven binnen de EU op zijn minst de volgende zaken moeten controleren:
Heeft uw bedrijf directe of indirecte zakenrelaties met het VK?

Houd er rekening mee dat 31 miljoen banen in Europa afhankelijk zijn van export. Dus zelfs als u geen directe relatie met het VK hebt, kunt u via een van uw zakenpartners een indirecte VK-relatie hebben.

U hebt nu nog tijd om (i) uw overeenkomsten te controleren, (ii) de manier waarop uw productlijn is opgezet, (iii) waar uw werknemers werken of studeren, (iv) hoe vaak zij naar en van het VK reizen, enz. ..., wat moet er nog meer worden gecontroleerd?

Voer een Brexit baseline meting van uw bedrijf uit


U moet zo snel mogelijk een Brexit Baseline Measurement uitvoeren in uw bedrijf om te weten wat u binnen de resterende dagen moet aanpassen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet wordt geconfronteerd met vervelende en dure verrassingen op 30 maart 2019.
Pas nadat je weet wat je moet aanpassen, kun je gaan nadenken over hoe je het moet aanpassen.

Handel nu!


Om de Brexit Baseline Measurement uit te voeren, moet u weten waar u moet beginnen en wat moet worden gecontroleerd. Stuur een e-mail naar info@acginter.com en gebruik het onderwerp "Brexit Baseline Measurement Checklist" en we sturen u een gratis exemplaar van de Brexit Baseline Measurement Checklist.

Stel uw vraag
Voor vragen en/of opmerking kunt u dit formulier gebruiken
Dit veld dient ingevuld te worden
Dit veld dient ingevuld te worden
Dit veld dient ingevuld te worden
Dit veld dient ingevuld te worden

Versturen
Uw bericht is verstuurd, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Fout bij het versturen
Probeer het later opnieuw

Wie zijn wij?

Wij zijn de Attorney Consulting Group International. Onze advocaten zijn experts in hun individuele vakgebieden. Hierbij wordt de internationale ervaring en het teamwork optimaal ingezet om de best mogelijke oplossing te vinden die past bij hetgeen onze cliënten willen bereiken.
Meer >>

Onze locatie aan de Zuidas in Amsterdam

Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
The Netherlands

Onze voornaamste rechtsgebieden

Ondernemingsrecht (Corporate Law)
Handels en Contractenrecht (Commercial Law)
Internationaal Privaatrecht (International Private Law)
Procesrecht en Mediation (Litigation and Alternative Dispute Resolution)
Tech, Data & Transactions
Arbeidsrecht en Huurrecht

Onze voornaamste focus-markten zijn:

Nederland
Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Engeland
Verenigde Staten
India
Israël

Talen:

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Italiaans

Documenten

Algemene voorwaarden
Klachten regeling
Privacy verklaring
Disclaimer