Lees het interview
met managing partner
Edith Nordmann
Attorney Consulting Group International
Hoe en waarom Brexit invloed heeft op Europese bedrijven.
Alles dat je moet weten over Brexit: Wat is het? Wat zal er gebeuren? Waarom heeft dit invloed op u? Wat moet u nu doen en waarom?
TECH: innovatie, intellectueel eigendom, data en privacy
Voor technologische vraagstukken combineren wij externe juridische kennis met solide interne juridische ervaring. Onze dienstverlening voor technologie richt zich specifiek op de verschillende technologische stadia, vanaf het eerste concept tot de uiteindelijke uitvoering.
Ondernemen in Zwitserland
Om in Zwitserland aan de slag te kunnen dienen meldingen voor het verrichten van werkzaamheden en vergunningsaanvragen correct te worden voorbereid en ingediend. De informatie op de diverse Zwitserse websites lijkt duidelijk, maar is in de praktijk vaak onvoldoende.
Zaken doen in Duitstalige landen
Voor landen binnen de Europese Unie (EU) gelden vaak Europese verordeningen. Denk daarbij aan verordeningen voor de invoer van cultuurgoederen, gemeenschappelijke douanetarieven, productveiligheid (CE-markering), productaansprakelijkheid en mededingingsregels.

ACG International

Wij zijn gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam van waaruit wij onze cliënten in hun nationale en internationale zaken adviseren en bijstaan. De advocaten, juristen en paralegals die u bijstaan, zijn experts op hun individuele vakgebieden. Hierbij wordt de internationale ervaring en het teamwork optimaal ingezet om de best mogelijke oplossing te realiseren. De strategie wordt altijd vooraf met onze cliënten besproken waarbij diverse scenario’s kort in kaart worden gebracht - met de voor en nadelen duidelijk in beeld - zodat de cliënten een weloverwogen keuze kunnen maken voor de oplossing die het beste bij de specifieke situatie en hun bedrijf past.

Onze advocaten zijn snel, proactief en kostenefficiënt, waarbij de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de cliënt voorop staan.
Wij geloven dat cliënten tegenwoordig op zoek zijn naar een juridisch adviseur die snel, efficiënt, nuchter, proactief maar ook kostenbewust is. Per zaak wordt vooraf met de cliënt overlegd welke professional voor dit specifieke geval nodig is, met welke juridische achtergrond en ervaring zodat niet alleen de professional maar ook het kostenplatje passend is bij de individuele zaak.
Onze cliënten zijn zowel in Nederland als ook internationaal actief.

ACG International heeft ervaring op nationaal en internationaal gebied en heeft daarbij een wereldwijd persoonlijk netwerk van advocaten en adviseurs die voor de cliënten worden ingeschakeld. Waar wij ons in onderscheiden, is dat de door de cliënt aangedragen zaken door de beste specialisten waar dan ook ter wereld direct geregeld worden ook als ACG International de expertise niet zelf in huis heeft. De cliënt hoeft daarbij zelf niet op zoek te gaan naar een specialist. De verantwoordelijke en vertrouwde advocaat blijft het persoonlijke aanspreekpunt en zal voor de cliënt de contacten regelen zodat op elk gebied de best mogelijke adviseurs kunnen worden ingeschakeld.

Wat doet ACG International?

  • Wij bieden uitgebreide juridische ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van contracten.
  • Wij helpen bij zakelijke vraagstukken.
  • Wij adviseren en ondersteunen werkgevers en werknemers op alle gebieden van het Nederlandse arbeidsrecht zowel in Nederland als ook daarbuiten.
  • Wij procederen zowel in het Nederlands als ook in het Engels indien partijen voor de NCC (Netherlands Commercial Court) in Amsterdam hebben gekozen.
  • Wij staan bij in internationale handelszaken en grensoverschrijdende transacties.
  • Wij helpen bij het verkrijgen van de juiste werkdocumenten wanneer Nederlandse bedrijven een opdracht hebben gekregen in Zwitserland en zij daartoe hun werknemers tijdelijk in Zwitserland werkzaam zijn.

Waarom ACG International?

Onze cliënten en hun belangen staan altijd voorop.

Wij prijzen ons zeer gelukkig dat wij met de meeste van onze cliënten langjarige samenwerkingsrelaties hebben. Het begrijpen van de waarden en behoeften van onze cliënten is essentieel voor een goede voorbereiding en onderbouwing van de zaken waarin wij onze cliënten bijstaan. Een dergelijke samenwerking is fundamenteel voor het te behalen succes.

Onze native speakers stellen ons in staat om cliënten in hun moedertaal te woord te staan.

Hoewel Engels een universele taal is in het zakelijk verkeer, zijn culturele verschillen vaak cruciaal in de uitkomst van onderhandelingen en is juist het begrijpen van de nuance essentieel voor een succesvolle grensoverschrijdende zakelijke transactie. Door juridische kennis, kunde en ervaring te combineren met kennis van lokale gebruiken van native speakers, kunnen wij onze cliënten op de meest effectieve manier bijstaan in grensoverschrijdende transacties, onderhandelingen en voorbereiding daarvan. Wij hebben advocaten en juristen die Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Oekraïens en Kroatisch spreken en deze markten en de lokale nuances kennen.

Ons brede internationale netwerk biedt wereldwijde juridische ondersteuning.

ACG International gaat verder dan een conventioneel team van advocaten. Hoewel ons advocatenkantoor bestaat uit zeer ervaren juristen, biedt ACG International ook al onze cliënten een unieke toegang tot een breder netwerk van professionals. Wij werken samen met advocaten uit de hele wereld, gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden, rechtsstelsels en rechtsgebieden, waardoor wij onze cliënten op de meest effectieve manier kunnen helpen als zij snel een uitstekende en betrouwbare advocaat nodig hebben in een ander land.

Onze belangrijkste praktijkgebieden:

Handelsrecht

Onze handelsrechtspecialisten begrijpen hoe bedrijven werken en wat de onderliggende principes zijn. Dit stelt hen in staat om onze cliënten gedurende de hele levenscyclus van hun bedrijf te begeleiden en te helpen bij het navigeren door eventuele uitdagingen. Zij helpen ook bij het onderhandelen en opstellen van commerciële contracten: van onderhandeling tot ondertekening. Wij kijken verder dan de juridische kant van het probleem en houden rekening met externe variabelen om oplossingen te bereiken die duurzaam en praktisch zijn. Daarnaast adviseren en procederen wij bij zakelijke geschillen.

Ondernemingsrecht

De ondernemingsrechtspecialisten van ACG International staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in allerlei ondernemingsrechtelijke aangelegenheden. Bij ACG International kunnen cliënten terecht voor advies en begeleiding met betrekking tot onder andere oprichting, herstructurering, liquidatie, overname en fusie maar ook voor het opstellen van contracten, geschillenbeslechting alsmede procesvoering.

Arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht is een gebied dat voortdurend verandert. De arbeidsrechtspecialisten van ACG International adviseren zowel werkgevers als ook werknemers. Onze specialisten bieden praktische en strategische adviezen, niet alleen over puur juridische zaken, maar ook over ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de ondernemingen van onze cliënten en de arbeidsrechtelijke positie van partijen. Het bijzondere van onze dienstverlening is dat wij de kennis van het Nederlandse arbeidsrecht kunnen combineren met internationale en buitenlandse elementen. Daarom zijn wij in de wereld van snelgroeiende grensoverschrijdende tewerkstelling ook in staat een kwaliteitsadvies te geven aan bedrijven die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen, of een Nederlandse werknemer elders in de wereld (tijdelijk) te werk willen stellen. In het geval van een rechtszaak kunnen wij cliënten eveneens bijstaan waarbij wij de comfort bieden van zeer ervaren procesadvocaten die deze zaken behandelen die echter het belang van de cliënt nooit uit het oog verliezen.

Procesvoering en alternatieve geschillenbeslechting

Ons team bestaat uit zeer ervaren procesadvocaten en werkt ook nauw samen met supergespecialiseerd procesadvocaten voor bijzondere procedures. Wij richten ons daarbij op het ontwikkelen van de meest pragmatische en effectieve strategieën om de bescherming van onze cliënten en hun bedrijven te waarborgen.

Afgezien van de reguliere Nederlandse procedures die in het Nederlands worden gevoerd, kunnen onze procesadvocaten ook optreden in de volledig Engelstalige procedure bij de Netherlands Commercial Court (NCC) in Amsterdam. Zowel internationale als Nederlandse bedrijven kunnen kiezen voor deze procedure die volledig in de Engelse taal wordt gevoerd. De NCC is een speciale kamer van de rechtbank (en het Gerechtshof) Amsterdam met geselecteerde rechters die expertise en ervaring hebben in grote handelsgeschillen. Geschillen kunnen van welke aard dan ook zijn zolang zij maar ter vrije bepaling van partijen zijn en een internationaal karakter hebben.

Gegevensbescherming en privacy

ACG International werkt met zeer bekwame gegevensbescherming- en privacy specialisten die onze cliënten kunnen helpen en adviseren over compliance en best practices voor gegevensbeheer.

Technologie en intellectueel eigendom

ACG International werkt met zeer ervaren advocaten op het gebied van technologische dienstverlening, specifiek gericht op de verschillende technologische stadia, van het eerste concept tot de uiteindelijke uitvoering van het verdienmodel: Conceptontwikkeling → Intellectuele eigendom & creatie → Naar de markt → Distributie → De waarde vastleggen en behouden. ACG International staat in samenwerking met gespecialiseerde advocaten veel technologiebedrijven bij. Wij doen dit zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Aanvullende praktijkgebieden:

Grensoverschrijdende transacties

Internationaal ondernemen vergoot de markt voor Nederlandse ondernemers aanzienlijk maar behelst ook grote risico’s, met name in verband met de ontbrekende kennis over de zakelijke gebruiken als ook de juridische valkuilen buiten Nederland. Deze risico’s dienen vooraf in kaart te worden gebracht en moeten worden afgedekt zodat de ondernemer onbezorgd dat kan doen waar hij in excelleert – ondernemen. ACG International beschikt niet alleen over ervaren specialisten op het gebied van grensoverschrijdende transacties, maar heeft ook een netwerk van lokale experts die op specialistische onderdelen van grensoverschrijdende transacties worden ingezet om onze cliënten voor ‘dure fouten’ te behoeden . Naast de EU-landen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk (UK) en de Verenigde Staten hebben wij ook ervaring en een uitgebreid lokaal netwerk in India en Israël, waardoor wij snel voor cliënten de juiste experts kunnen inschakelen. Hierdoor kunnen wij zowel in Nederland als ook internationaal voor de persoonlijke en snelle dienstverlening zorgen die onze cliënten nodig hebben.

Een project starten in Zwitserland voor uw bedrijf

Onze experts helpen bedrijven bij het verkrijg en van de juiste werkdocumenten wanneer zij een opdracht hebben gekregen voor werkzaamheden in Zwitserland. Als onderdeel van deze service helpen onze Zwitserland-experts bij een goede voorbereiding van de aanvragen voor alle 26 kantons (die elk hun eigen vormen, regels en taal hebben) en begeleiden zij de Nederlandse bedrijven bij het correct naleven van de regelgeving om enerzijds de winst te maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren. Naast onze eigen jarenlange expertise hebben wij ook vaste partners in Zwitserland die ter plaatse – in het Nederlands - kunnen adviseren en ondersteunen. Meer weten?

Zakendoen in Duitstalige landen: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

ACG International adviseert op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht, de uitvoering van opdrachten en het beoordelen en opstellen van overeenkomsten in Duitstalige landen. Niet alleen hebben onze experts meer dan 15 jaar ervaring in transacties tussen Nederlandse, Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse bedrijven, bij ACG International hebben onze experts sterke netwerken in elk van deze landen die specifieke vragen kunnen beantwoorden.

Daarnaast kan ACG International de volledige correspondentie in het Duits verwerken, zowel mondeling als schriftelijk. Hoewel de meeste mensen in het bedrijfsleven uitstekend Engels spreken, wordt communicatie in de moedertaal nog steeds zeer gewaardeerd en is daarom een ​​groot voordeel bij het zaken doen in de Duitstalige landen. Communicatie met de Duitse handelspartner in het Duits is niet alleen prettig maar leidt ook veel sneller tot een beter begrip waardoor misverstanden vanaf het begin worden voorkomen.

Meer weten?


Neem contact op

Onze locatie aan de Zuidas in Amsterdam

Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
The Netherlands

Onze voornaamste rechtsgebieden

Ondernemingsrecht (Corporate Law)
Handels en Contractenrecht (Commercial Law)
Internationaal Privaatrecht (International Private Law)
Procesrecht en Mediation (Litigation and Alternative Dispute Resolution)
Tech, Data & Transactions
Arbeidsrecht en Huurrecht

Onze voornaamste focus-markten zijn:

Nederland
Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Engeland
Verenigde Staten
India
Israël
Rusland
Oekraïne

Talen:

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Italiaans

Documenten

Algemene voorwaarden
Klachten regeling
Privacy verklaring
Disclaimer

Memberships