Attorney Consulting Group International

Werken in Zwitserland

Opdrachten uitvoeren in Zwitserland kan zeer interessant zijn voor Nederlandse bedrijven, vooral ook omdat deze vaak goed betaald worden. Zwitserland behoort echter niet tot de Europese Unie (EU) en kent daardoor andere regels.

Om in Zwitserland aan de slag te kunnen dienen meldingen voor het verrichten van werkzaamheden en vergunningsaanvragen correct te worden voorbereid en ingediend. De informatie op de diverse Zwitserse websites lijkt duidelijk, maar is in de praktijk vaak onvoldoende. Zo moeten er ook keuzes worden gemaakt ten aanzien van criteria die niet op de websites staan, zoals de categorieën in de Zwitserse CAO’s en de correcte berekening van de daglonen. Dat is niet eenvoudig en een fout is snel gemaakt.

Helaas zijn de boetes voor het niet of onjuist aanvragen hoog en kunnen die er toe leiden dat de beoogde winstmarge niet gehaald wordt. Het is dan ook verstandig om in een vroeg stadium onze hulp in te schakelen. Edith Nordmann van ACG International is in Nederland namelijk dé dienstverlener met de meeste ervaring in de begeleiding van bedrijven die voor de uitvoering van een opdracht werknemers naar Zwitserland sturen.

We hebben al veel bedrijven geholpen om dit netjes, correct en boetevrij af te handelen.

Hoe werkt het werken in Zwitserland?

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) kent vier belangrijke vrijheden: het vrije verkeer van personen, van goederen, van diensten en van kapitaal. Zwitserland maakt weliswaar geen deel uit van de EU, maar heeft wel op 21 juni 1999 een overeenkomst gesloten met de Europese Unie en haar lidstaten over de “Freizügigkeit”.

Doel van deze overeenkomst is om het recht op reizen naar, verblijf in en toegang tot de arbeidsmarkt voor het leveren van diensten te vergemakkelijken. Dit wordt gedaan door op het grondgebied van de contractspartijen dezelfde levens en werkomstandigheden te creëren als voor de eigen burgers. Dit geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Wat moet u doen om vanuit Nederland uw diensten aan te kunnen bieden in Zwitserland?

Het “Freizügigkeitsabkommen” tussen Zwitserland en de EU/EFTA geeft niet direct recht tot reizen naar en verblijf in Zwitserland voor het leveren van diensten. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De voorwaarden verschillen per soort dienstverlening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diensten binnen de kaders van de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland (het zogenaamde “Dienstleistungsabkommen”) en diensten die daar niet onder vallen.

Voor diensten die vallen binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen” geldt dat voor de maximumduur van 3 opeenvolgende maanden (of 90 losse werkdagen) geen vergunning vereist is. Er moet echter wel (digitaal) een melding worden gemaakt; uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de bevoegde instanties in Zwitserland.

Voor diensten binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen” die langer dan 3 maanden duren moet u een vergunning hebben. Dit wordt een “Kurzaufenthaltsbewilling” genoemd. Deze wordt verleend voor het soort dienst en voor de duur van de geplande dienstverlening waarvoor u de vergunning aanvraagt. De aanvraag wordt gedaan bij één van de 26 Kantons (soort provincies). Elk kanton heeft aparte formulieren en regels. De aanvraagformulieren dienen bij voorkeur in het Duits te worden ingevuld. Engels is toegestaan maar in de regel maakt dit de verwerking niet makkelijker.

Uitzonderingen

Er zijn diensten die niet onder het “Dienstleistungsabkommen” vallen, namelijk bouw, tuinbouw, horeca, beveiliging, reis en erotiek. Hiervoor geldt dat deze activiteiten direct gemeld moeten worden.

Indien die uitzonderingsactiviteiten langer dan 90 dagen duren gelden ook andere wettelijke voorschriften. De toelating van die activiteiten en personen wordt dan beoordeeld conform het “Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer” (AuG, SR 142.20); daarvoor geldt een toets van de arbeidsmarkt alsmede een contingent voor het aantal buitenlanders op dat gebied dat in Zwitserland deze diensten mag verrichten (BVO, SR 823.21). Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan zal een vergunning voor de duur van het project worden verleend.

Ziektekostenverzekering

Voor uw werkverblijf in Zwitserland moet u een verplichte ziektekostenverzekering afsluiten. Dat geldt ook bij een kort verblijf binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen”, waarvoor geen vergunning vereist is.

Werken als Grenzgänger ?

Om onder de definitie ‘grensganger’ te vallen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u woont in de EU/EFTA, uw werkgever heeft een (statutaire) zetel van de zelfstandige onderneming in Zwitserland en u keert minstens wekelijks terug naar uw woonplaats in de EU/EFTA. U heeft dan recht op beroepsmatige en geografische mobiliteit in heel Zwitserland.

Een “Grenzgänger” die een arbeidsovereenkomst heeft met een Zwitsers bedrijf voor de duur van 3 maanden tot 1 jaar ontvangt voor de duur van de arbeidsovereenkomst een vergunning, een zogenaamde “Grenzgängerbewilligung”. Bij voortzetting van het dienstverband kan de vergunning worden verlengd. Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar wordt een “Grenzgängerbewilligung” van 5 jaren verleend, waarbij de werkgever aan de vergunning wordt gekoppeld. Indien u als “Grenzgänger” werkloos wordt ontvangt u in Zwitserland geen werkloosheidsuitkering. U moet dan terugvallen op het systeem van uw woonland.

Boetes

Werken in Zwitserland, zowel in dienstverband als ook als dienstverlener, is voor Nederlanders dus mogelijk. Het is echter belangrijk dat u - voordat u aan een dergelijk avontuur begint - weet aan welke regels u moet voldoen en welke juridische en fiscale gevolgen een dergelijke keuze voor u heeft.

Indien uw aanvraag niet correct wordt voorbereid dan zal dit bij de controle door de inspectie in Zwitserland dit direct worden geconstateerd. De gevolgen daarvan zijn per kanton en per sector verschillend. Een boete van enkele duizenden Euro’s is gebruikelijk alsmede het in rekening brengen van de onderzoekskosten. In sommige sectoren wordt zelfs de toegang voor verdere werkzaamheden verboden voor enkele jaren. Dit is buitengewoon vervelend, zeker wanneer er geen sprake is van opzet maar vooral van onbekendheid met de materie.

ACG International helpt graag bij het maken van de correcte aanvragen in alle Kantons, bij de berekening van de toeslagen die vereist zijn, bij de indeling in categorieën, etc. Bovendien hebben wij, naast langjarige expertise, ook vaste partners in Zwitserland die u daarbij kunnen adviseren en ondersteunen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Wie zijn wij?

Wij zijn de Attorney Consulting Group International. Onze advocaten zijn experts in hun individuele vakgebieden. Hierbij wordt de internationale ervaring en het teamwork optimaal ingezet om de best mogelijke oplossing te vinden die past bij hetgeen onze cliënten willen bereiken.
Meer >>

Onze locatie aan de Zuidas in Amsterdam

Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
The Netherlands

Onze voornaamste rechtsgebieden

Ondernemingsrecht (Corporate Law)
Handels en Contractenrecht (Commercial Law)
Internationaal Privaatrecht (International Private Law)
Procesrecht en Mediation (Litigation and Alternative Dispute Resolution)
Tech, Data & Transactions
Arbeidsrecht en Huurrecht

Onze voornaamste focus-markten zijn:

Nederland
Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Engeland
Verenigde Staten
India
Israël
Rusland
Oekraïne

Talen:

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Italiaans

Documenten

Algemene voorwaarden
Klachten regeling
Privacy verklaring
Disclaimer