Artikelen & Publicaties

Internationale Vrouwendag – nog veel obstakels te overwinnen

Internationale Vrouwendag – nog veel obstakels te overwinnen

Op 8 maart wordt in veel landen over de hele wereld de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag krijgen vrouwen erkenning voor hun prestaties en spelen nationale, culturele, economische, etnische of politieke scheidslijnen geen rol.

De groeiende erkenning van de rechten van vrouwen en hun deelname aan het economische leven is versterkt door vier wereldwijde vrouwenconferenties van de Verenigde Naties. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat vrouwen economisch gelijk zijn aan mannen.

Wij willen de euforie op deze belangrijke dag voor vrouwen overal ter wereld niet verstoren, maar de waarheid is dat er economisch gezien nog zoveel ongelijkheid is waarmee vrouwen dagelijks te maken hebben.

Nog 63 jaar tot volledige gelijkheid is bereikt

De belangrijkste van allemaal is het loon. Als de lonen zich zo ontwikkelen als de afgelopen jaren, zullen vrouwen in de Europese Unie meer dan 63 jaar lang niet zoveel verdienen als mannen, volgens berekeningen van Bloomberg op basis van cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat er in de hele EU minder vooruitgang wordt geboekt bij het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel de lonen van mannen en vrouwen eind 2021 dichter bij elkaar zijn gekropen, bedroeg het gemiddelde verschil tussen het bruto uurloon van mannen en vrouwen 12,7 procent, 0,2 procentpunt minder dan het jaar daarvoor. De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar, maar u kunt het uitrekenen.

In het huidige tempo duurt het nog 63 jaar voordat vrouwen volledig gelijk zijn. Dus tegen de tijd dat onze dit jaar geboren (klein)dochters hun pensioen bereiken, verdienen ze hetzelfde als een man.

Loonkloof

Hoe groot de loonkloof tussen mannen en vrouwen is, verschilt per land. Volgens Eurostat is de kloof in Nederland 13,5% – gelijk aan het gemiddelde van alle EU-landen. In Estland is de kloof met 20,5% het grootst.

Complimenten voor Luxemburg! In Luxemburg verdienden vrouwen in 2021 0,2 procent meer dan hun mannelijke landgenoten.

In november 2022 hebben we een artikel gepubliceerd over de loonkloof, naar aanleiding van de zaak Wehkamp, waarin we benadrukten dat Equal Pay Day, 13 november in Nederland, niet alleen de noodzaak markeert om mannen en vrouwen gelijk te betalen, maar ook de datum markeert vanaf wanneer vrouwen de resterende dagen van de kalender effectief “gratis” werken in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers. Aangezien de loonkloof van land tot land verschilt, valt Equal Pay Day in alle landen op een andere datum en kan de datum ook van jaar tot jaar verschillen. Hoe kleiner de loonkloof, hoe later in het jaar Equal Pay Day valt.

Wij hadden onze lezers ook laten weten dat de Tweede Kamer de behandeling van een wetsvoorstel gelijke beloning voor mannen en vrouwen, dat op 7 maart 2019 werd ingediend, zou voortzetten. Maar tot op heden, ruim 4 jaar later, is het wetsvoorstel nog niet door de Tweede Kamer aangenomen.

Nieuwe regels voor lonen

Alle hoop is nu gevestigd op de Europese Unie. In de EU wordt deze maand gestemd over nieuwe loonregels. Het gaat onder meer om gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Als de nieuwe maatregelen worden aangenomen, zullen werkgevers bijvoorbeeld informatie over beloningsverschillen moeten publiceren – een van de voorstellen in het wetsvoorstel dat nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld.

Er is ook goed nieuws. In een poging de ongelijkheid te bestrijden is op 1 januari 2022 de Diversiteitswet ingevoerd. Deze wet, ook wel bekend als het ‘vrouwenquotum’, moet zorgen voor een evenwichtiger man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. Het meest bekend is het quotum van ten minste 1/3 mannen en 1/3 vrouwen in de Raad van Commissarissen (RvC).

De wet is breder dan dat.

Zo zullen bedrijven in 2023 voor het eerst moeten gaan rapporteren over de toepassing van de wet. Is uw bedrijf hier al op voorbereid?

Wij zijn er voor u

ACG International is gespecialiseerd en ervaren in het bijstaan van bedrijven in allerlei

werkgelegenheid en ondernemingsvraagstukken. De managing partner van ACG International, Edith Nordmann, is bedrijfs- en commercieel jurist en heeft een deskundige kwalificatie in arbeidsrecht. Zij is al meer dan twintig jaar werkzaam als advocaat op dit gebied en kan u praktisch en strategisch advies geven op het gebied van handelsrecht en vennootschapsrecht en over arbeidsovereenkomsten. Ook kan zij u helpen bij het beheer van arbeidskwesties en bij de maximale naleving van diverse (nieuwe) wetgevingen.

Als u meer wilt weten over hoe u op een efficiënte manier de ongelijkheid op de bedrijfsvloer kunt verminderen, bent u bij ons aan het juiste adres. ACG International biedt gratis “labour-transparency-check” strategiesessies aan om werkgevers te helpen beoordelen wat er moet gebeuren om arbeidstransparantie te bereiken.

Om uw gratis “labour-transparency-check” strategiesessie te boeken, stuurt u een e-mail naar info@acginter.com of belt u ons op +31 20 800 64 00.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.